68ยช Trento - Bondone
1 luglio 2018


SCUDERIA TRENTINA Forms and documents

Pagina del sito www.scuderiatrentina.it
Forms and documents > Historic Cars
file pdf16.04.2018 276Kb Supplementary Regulations
file pdf14.04.2018 519Kb Entry form
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.

SCUDERIA TRENTINA
Via Rienza, 12/d - 38121 Trento | Tel. e Fax 0461.420266
E-mail: segreteria@scuderiatrentina.it