Tourist informations

Trento

Trento
Via Manci, 2 - 38121 Trento - Italy
Tel. ++39.0461.216000 - Fax ++39.0461.216060
e-mail: informazioni@apt.trento.it
www.apt.trento.it

Bondone

Monte Bondone
38040 Vaneze (Trento) - Italy
Tel. ++39.0461.947128 - Fax ++39.0461.947188
e-mail: montebondone@apt.trento.it
www.montebondone.it

Garniga Terme
Via Bagni di Fieno 18 - 38060 Garniga Terme (Tn) - Italy
Tel. ++39.0461.842586 - Fax ++39.0461.843098
garnigaterme@apt.trento.it

Valle dei Laghi

Consorzio Pro Loco Valle dei Laghi, Trento, Monte Bondone
Via Roma 63 - 38070 Vezzano (TN) - Italy
Tel. ++39.0461.864400 - Fax ++39.0461.864535
valledeilaghi@apt.trento.it
www.valledeilaghiturismo.it